Klimaatneutraal drukwerk

VANAF NU SCOREN WE MET 100% KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK!

Een dak vol zonnepanelen, de resterende overige stroom eveneens afkomstig uit hernieuwbare bronnen, een doorgedreven recyclage beleid, het gebruik van bio inkten en een elektrische wagen voor kortbij leveringen en klantbezoeken… We doen al jaren ons best om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken, maar nu hebben we ook de laatste stap naar klimaatneutraal drukken gezet door de nog resterende uitstoot te compenseren. Ons overblijvende CO2-uitstoot & klimaat impact willen wij niet doorschuiven naar de toekomstige generaties, het is onze verantwoordelijkheid.

Ons hele creatieproces, prepress, druk, afwerking en levering van uw magazines, boeken, catalogi, jaarverslagen en brochures verloopt dus nu 100% klimaatneutraal, gecertificeerd door de CO2logic-Vinçotte label, de garantie voor echte klimaatinspanningen.

CO2-UITSTOOT COMPENSEREN HOE DOE JE DAT?

Na alle permanente inspanningen om je CO2-uitstoot te verlagen, kun je nagaan wat er nog aan uitstoot overblijft -- uitstoot die je  dus moet  compenseren om 100% klimaatneutraal te worden. Onze resterende uitstoot bedraagt momenteel nog 804 ton. In vergelijking met andere klimaatneutrale drukkerijen lijkt dit veel, maar hier werden wel de belangrijkste impacten in kaart gebracht.

Bij het berekenen van je CO2-uitstoot spreekt men van drie scopes.

De berekende onderdelen, van deze scopes, voor ons zijn:

Scope 1: direct
Onze onmiddellijke energieuitstoot, ons wagenpark, eventuele koelsystemen en productiegerelateerde uitstoot wordt hier in kaart gebracht. Samen goed voor 7% van onze totale uitstoot.

Scope 2: indirect
Energie, elektriciteit en verwarming (gas en elekrtriciteit) spelen hier een grote rol. Dankzij het gebruik van hernieuwbare energie komt dit ook neer op slechts 8% van onze CO2-uitstoot.

Scope 3 en scope 3+: andere indirecte
Tenslotte wordt nog al het overige in rekening gebracht: eventuele zakenreizen, woon-werkverplaatsing van je personeel, verbruiksartikelen (papier!) en tenslotte afval. 85% van onze totale CO2-uitstoot.

Als deze berekeningen correct zijn uitgevoerd ken je de totale, resterende uitstoot, en weet je ook wat je  moet compenseren om je verantwoordelijkheid op te nemen voor de resterende klimaatimpact. We streven iedere dag naar een permanente vermindering van onze klimaatimpact.

THE PARADIGM PROJECT

Om onze resterende CO2-uitstoot te compenseren steunen wij The Paradigm Project in Kenia dat gezinnen voorziet van gezonde, meer ecologische en meer efficiente stoofjes om op te koken.

Drie miljard mensen koken vandaag de dag nog op een open vuur. Één op twee moet iedere dag vele kilometers afleggen om brandhout te sprokkelen en dat allemaal om het equivalent van zo’n 44 sigaretten per dag in te ademen en één derde van het inkomen te spenderen aan het aankopen van brandstof. Als gevolg hiervan verdwijnen er complete bossen en streven er jaarlijks bijna twee miljoen vrouwen en kinderen aan de rook veroorzaakt door het koken op een open vuur.

Er wordt ook geïnvesteerd in betere watervoorzieningen, wat betekent dat water niet meer moet worden afgekookt voor het gebruikt kan worden. Op deze manier blijft de natuur opnieuw gespaard van teveel nodeloze CO2-uitstoot.

Eén stoofje van The Paradigm project zorgt gemiddeld voor: 33 niet gekapte bomen, 1300 uitgespaarde uren aan o.a. hout sprokkelen die nu aan andere belangrijke zaken gespendeerd kunnen worden, ongeveer $280 inkomen uitgespaard en tot wel 70% vermindering van rechtstreekse schadelijke CO2-uitstoot voor de gebruiker!

“Bovendien blijven er door deze projecten meer bomen overeind die, zoals iedereen weet, CO2 uit de lucht halen en opslaan”
Filip Van Wezemael, bestuurder Van der Poorten NV

 

Waarom een project steunen in een ontwikkelingsland?

In Westerse landen is er sowieso al een CO2-uitstoot reductieverplichting, en je kunt niet extra compenseren als dat compenseren sowieso moet gebeuren. De VN noemt dit het additionaliteitsprincipe. Door dit principe kun je enkel CO2 compenseren in een ontwikkelingsland dat geen reductieverplichting heeft, en waar je compensatie dus effectief voor extra reductie zal zorgen. Je kunt bvb. je uitstoot niet zomaar compenseren door bossen te planten die niet gecertificeerd zijn. Want bvb. de Gold Standard certificatie garandeert dat het over een bijkomende reductie gaat dat zonder ons CO2-compensatie bijdrage niet zou gebeuren. CO2-compensatie moet ook “permanent” zijn, met andere woorden de verminderde of gestockeerde CO2-uitstoot mag binnen een paar jaar niet opnieuw vrijkomen anders is er niks gebeurd. Bij vele lokale & internationale bosprojecten is dit helaas wel het geval want ze kunnen niet garanderen dat de geplante bomen in de komende jaren of decennia niet gekapt zullen worden. Hierdoor komt de tijdelijk gestockeerde CO2 opnieuw in de lucht terecht terwijl iemand zich wel “klimaatneutraal” noemt, en dat is niet correct.

Het reduceren van onze uitstoot is bovendien een globaal probleem dat op dito schaal moet worden aangepakt. CO2 uitstoot en klimaatverandering stoppen niet aan de grenzen van een land. Een ton CO2 reduceren hier of aan de andere kant van de wereld heeft hetzelfde effect op onze planeet. Het helpt om de CO2-uitstoot in Kenia te verminderen, waardoor de CO2-uitstoot wereldwijd ook daalt. Vele kleintjes wereldwijd maken in deze letterlijk één groot.

Bovendien dragen we op deze manier bij aan een CO2 reductie project dat niet zou hebben plaatsgevonden zonder onze steun en die van andere samen met ons. We ondersteunen duurzame ontwikkeling, lokale economie en stimuleren de sociaal economische ontwikkeling.

 

We make paper talk!

Uiteraard blijven we ondertussen werken aan het drastisch verminderen van  onze CO2-uitstoot. Zo staan er verschillende projecten in de wachtkamer. Onder meer het vervangen van alle klassieke verlichting door LED verlichting, het nog efficiënter omgaan met onze basisgrondstof (papier) en het nog meer vergroenen van ons wagenpark. Ons engagement, we kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen, gaat dus veel verder dan enkel compenseren.

Wij willen voor u een betrouwbare partner zijn met wie u op lange termijn graag wil samenwerken. Vandaar dat we duurzaamheid, samen met kwaliteit, hoog in ons vaandel dragen. Iedere dag schrijven we, samen met u, verder aan dit mooie verhaal.

We make paper talk!