Drukkerij Van der Poorten recycleert elektronisch afval en vermijdt hierdoor 2,65 ton CO2 emissie

Mark Adriaenssens van Out Of Use overhandigt het eerste certificaat aan Filip Van Wezemael van Drukkerij Van der Poorten

Door een innovatieve recyclage-economie kan Europa zijn grondstoffen herwinnen uit afvalstromen in plaats van uit mijnen in de rest van de wereld. Dat is onder andere mogelijk via concepten als 'urban mining' (winning van grondstoffen uit afgedankte laptops, computers, gsm’s, auto’s).

Een bijkomend pluspunt is daarbij dat deze vorm van recyclage bijdraagt tot een reductie van het energieverbruik en de CO2-emissies. Zo vereist de productie van aluminium uit schroot maar liefst 95% minder energie dan het vervaardigen van aluminium uit bauxieterts.  

Door het recycleren van uw e-afval draagt u bij aan de herwinning van steeds schaarser wordende grondstoffen en reduceert u dus de CO2 uitstoot. Hiermee gaat u de opwarming van de aarde tegen en zorgt u er mee voor dat onze toekomstige generaties kunnen blijven genieten van onze planeet. 

Per gerecycleerde ton elektro afval, vermijden we maar liefst 1.44 ton CO2 uitstoot! (Bron:Recupel)

Wanneer u regelmatig e-afval aanlevert, bezorgt Out Of Use u graag een CO2 emissie rapport waarop staat hoeveel CO2 uitstoot u jaarlijks heeft vermeden. Dit is belangrijke informatie voor bv uw duurzaamheidsrapport.

Mark Adriaenssens van Out Of Use overhandigde op 13/01/2016 het eerste certificaat aan Filip Van Wezemael van Drukkerij Van der Poorten (zie foto). Zij leverden het voorbije jaar 1,84 ton elektronisch afval aan en vermeden hierdoor 2,65 ton CO2 emissie. Ze hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven.

Drukkerij Van der Poorten n.v.
Diestsesteenweg 624
3010  Leuven